Mặt phố Trần Khánh Dư trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 136 m2 MT7 mx3 T Đang cho sieu Thị vinMart Thuê 45 tr/ tháng, nha Hướng dong nam.Gia bán 22 tỷ Miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

mat-pho-tran-khanh-du-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-136-m2-mt7-mx3-t-dang-cho-sieu-thi-vinmart-thue-45-tr-thang-nha-huong-dong-nam-gia-ban-22-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-89

Mặt phố Trần Khánh Dư trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 136 m2 MT7 mx3 T Đang cho sieu Thị vinMart Thuê 45 tr/ tháng, nha Hướng dong nam.Gia bán 22 tỷ
Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật