Mặt phố Trần Xuân Soạn sau nhà mặt phố tầng 2 sổ đỏ 50m2, MT 5mx3T,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 7 tỷ miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-tran-xuan-soan-sau-nha-mat-pho-tang-2-so-do-50m2-mt-5mx3tthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-7-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-28-09062-895-28

Mặt phố Trần Xuân Soạn sau nhà mặt phố tầng 2 sổ đỏ 50m2, MT 5mx3T,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 7 tỷ
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật