Mặt phố Trích Sài trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 902 m2 MT 28 mx3 Tầng,nhà hướng đông bắc, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn. giá 240 tỷ

mat-pho-trich-sai-trung-tam-q-tay-ho-so-do-902-m2-mt-28-mx3-tangnha-huong-dong-bac-thuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-khach-san-gia-240-ty

Mặt phố Trích Sài trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 902m2, MT 28m x3 Tầng,nhà hướng đông bắc, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, khách sạn.Giá 240 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật