Mặt phố Xã Đàn trung tâm Q. Đống Đa so đỏ 150 m2 MT 10m x8T+ hầm DTM2 sử dụng 120 m2x8 T= 960m2/ sàn,tiện HD dài hạn thanh toán 3 tháng/1 lần đặt cọc 3 tháng cho 1 tháng sửa nhà. Gia Thuê 12.000 Usd/ 1 tháng (chưa VAT) miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-xa-dan-trung-tam-q-dong-da-so-do-150-m2-mt-10m-x8t-ham-dtm2-su-dung-120-m2x8-t-960m2-santien-hd-dai-han-thanh-toan-3-thang-1-lan-dat-coc-3-thang-cho-1-thang-sua-nha-gia-thue-12-000-usd

Mặt phố Xã Đàn trung tâm Q. Đống Đa so đỏ 150 m2 MT 10m x8T+ hầm DTM2 sử dụng 120 m2x8 T= 960m2/ sàn,tiện HD dài hạn thanh toán 3 tháng/1 lần đặt cọc 3 tháng cho 1 tháng sửa nhà. Gia Thuê 12.000 Usd/ 1 tháng (chưa VAT)
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật