MP Bà Triệu trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 268 m2, mt 10,5m vuông vắn 5 sơ đồ 2 hợp đồng , bán theo hiện trạng 125 tỷ bán sổ đỏ 1 giá bán 150 tỷ

mp-ba-trieu-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-268-m2-mt-105m-vuong-van-5-so-do-2-hop-dong-ban-theo-hien-trang-125-ty-ban-so-do-1-gia-ban-150-ty

MP Bà Triệu trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 268 m2, mt 10,5m vuông vắn 5 sơ đồ 2 hợp đồng , bán theo hiện trạng 125 tỷ bán sổ đỏ 1 giá bán 150 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật