MP Cầu Gỗ vị trí đẹp nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm. Sổ đỏ 148m2 MT 3mx 5/8T, có 28 phòng khách sạn, cho thuê 15k USD/2 tháng giá 105 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-cau-go-vi-tri-dep-nhin-ra-ho-hoan-kiem-so-do-148m2-mt-3mx-5-8t-co-28-phong-khach-san-cho-thue-15k-usd-2-thang-gia-105-ty-hotline-09041-895-28-09062-895-28
MP Cầu Gỗ vị trí đẹp nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm. Sổ đỏ 148m2 MT 3mx 5/8T, có 28 phòng khách sạn, cho thuê 15k USD/2 tháng giá 105 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật