Mp Đào Duy Từ trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 98m2 MT4,5 mx5 Tầng, nhà hướng đông nam.Giá 38 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-dao-duy-tu-trung-tam-quan-hoan-kiem-so-do-98m2-mt45-mx5-tang-nha-huong-dong-nam-gia-38-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Đào Duy Từ trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 98m2 MT4,5 mx5 Tầng, nhà hướng đông nam.Giá 38 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật