MP Duy Tân sổ đỏ 190m2 mặt tiền 10m x 10 tầng vị trí đẹp đang cho thuê 10.000$ giá 65 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-duy-tan-so-do-190m2-mat-tien-10m-x-10-tang-vi-tri-dep-dang-cho-thue-10-000-gia-65-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Duy Tân sổ đỏ 190m2 mặt tiền 10m x 10 tầng vị trí đẹp đang cho thuê 10.000$ giá 65 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật