MP Hàng Bài, sổ đỏ 550m2 mặt tiền 20m x 5 tầng vị trí thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, vị trí đẹp gần hồ Hoàn Kiếm giá thỏa thuận. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-hang-bai-so-do-550m2-mat-tien-20m-x-5-tang-vi-tri-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-khach-san-vi-tri-dep-gan-ho-hoan-kiem-gia-thoa-thuan-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Hàng Bài, sổ đỏ 550m2 mặt tiền 20m x 5 tầng vị trí thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, vị trí đẹp gần hồ Hoàn Kiếm giá thỏa thuận.Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật