MP Hàng Bông so do 235 MT 5,7m x 3 tầng, hiện tại có 4 sổ đỏ lâu dài 1 sổ đỏ HĐ nhà nước, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 85 tỷ

mp-hang-bong-so-do-235-mt-57m-x-3-tang-hien-tai-co-4-so-do-lau-dai-1-so-do-hd-nha-nuoc-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-85-ty

MP Hàng Bông so do 235 MT 5,7m x 3 tầng, hiện tại có 4 sổ đỏ lâu dài 1 sổ đỏ HĐ nhà nước, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 85 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật