MP Hàng Chuối sổ đỏ 650m2 MT 20m x 16 tầng đang KD căn hộ NN, giá bán 550 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-hang-chuoi-so-do-650m2-mt-20m-x-16-tang-dang-kd-can-ho-nn-gia-ban-550-ty-hotline-09041-895-28-09062-895-28

MP Hàng Chuối sổ đỏ 650m2 MT 20m x 16 tầng đang KD căn hộ NN, giá bán 550 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật