Mp Hàng Dầu trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 30 m2 MT3,70 mx5 Tầng, vị trí đẹp gần hồ hoàn kiếm thuan Tien KD Văn phòng, Showroom, nhà hướng đông.Giá 30 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-hang-dau-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-30-m2-mt370-mx5-tang-vi-tri-dep-gan-ho-hoan-kiem-thuan-tien-kd-van-phong-showroom-nha-huong-dong-gia-30-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Hàng Dầu trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 30 m2 MT3,70 mx5 Tầng, vị trí đẹp gần hồ hoàn kiếm thuan Tien KD Văn phòng, Showroom, nhà hướng đông.Giá 30 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật