Mp hồ Quảng Bá Tây Hồ trung tâm Q. Tây Hồ , thuân tiện xây căn hộ khách sạn Sổ đo 1360m2, MT 200m đất có khả năng chia nhỏ từng căn theo m2. Giá trung bình giao động khoảng độ 300 tr- 400tr/m2

mp-ho-quang-ba-tay-ho-trung-tam-q-tay-ho-thuan-tien-xay-can-ho-khach-san-so-do-1360m2-mt-200m-dat-co-kha-nang-chia-nho-tung-can-theo-m2-gia-trung-binh-giao-dong-khoang-do-300-tr-400tr-m2

Mp hồ Quảng Bá Tây Hồ Thuân tiện xây căn hộ khách sạn Sổ đo 1360m2, MT 200m đất có khả năng chia nhỏ từng căn theo m2. Giá trung bình giao động khoảng độ 300 tr- 400tr/m2

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật