MP Mã Mây, mặt tiền 6.98m, sổ đỏ 165.7m x 7 tầng, 30 phòng, kinh doanh khách sạn vị trí đẹp gần hồ Hoàn Kiếm

mp-ma-may-mat-tien-6-98m-so-do-165-7m-x-7-tang-30-phong-kinh-doanh-khach-san-vi-tri-dep-gan-ho-hoan-kiem

MP Mã Mây, mặt tiền 6.98m, sổ đỏ 165.7m2 x 7 tầng, 30 phòng, kinh doanh khách sạn vị trí đẹp gần hồ Hoàn Kiếm, giá bán 125 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật