MP Ngô Quyền sổ đỏ 110m2, MT 9mx 6 Tầng, đang cho ngân hàng thuê, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 240tr/m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-ngo-quyen-so-do-110m2-mt-9mx-6-tang-dang-cho-ngan-hang-thue-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-240tr-m2-hotline-09041-89528-0906-2895-28

MP Ngô Quyền sổ đỏ 110m2, MT 9mx 6 Tầng, đang cho ngân hàng thuê, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 240tr/m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật