Mp Ngô Quyền vi tri đẹp sổ đỏ 320 m2 MT 15 mx3 tầng nha hướng đông nam, thuận tiện KD khachs sạn nhà hàng,văn phòng. Gia 450 tr/ m2

mp-ngo-quyen-vi-tri-dep-so-do-320-m2-mt-15-mx3-tang-nha-huong-dong-nam-thuan-tien-kd-khachs-san-nha-hangvan-phong-gia-450-tr-m2

Mp Ngô Quyền vi tri đẹp sổ đỏ 320 m2 MT 15 mx3 tầng nha hướng đông nam, thuận tiện KD khachs sạn nhà hàng,văn phòng. Gia 450 tr/ m2

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật