MP Thợ Nhuộm trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 776m2x 11 tầng nổi và 2 hầm. Căn hộ cho NN thuê. Mt 15m hậu 22m. Sổ đỏ. Giá bán 625 tỷ

mp-tho-nhuom-trung-tam-quan-hoan-kiem-so-do-776m2x-11-tang-noi-va-2-ham-can-ho-cho-nn-thue-mt-15m-hau-22m-so-do-gia-ban-625-ty

MP Thợ Nhuộm trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 776m2x 11 tầng nổi và 2 hầm. Căn hộ cho NN thuê. Mt 15m hậu 22m. Sổ đỏ. Giá ban 625 ty

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật