Mp Trần Thái Tông đường số 1 ngã 4 trường công gai sổ đỏ 133m2 MT 15 m , hướng đông nam vị trí đẹp thuận tiện KD văn phòng, khách sạn siêu thị. Giá bán 280tr/m

mp-tran-thai-tong-duong-so-1-nga-4-truong-cong-gai-so-do-133m2-mt-15-m-huong-dong-nam-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-sieu-thi-gia-ban-280tr-m

Mp Trần Thái Tông đường số 1 ngã 4 trường công gai sổ đỏ 133m2 MT 15 m , hướng đông nam vị trí đẹp thuận tiện KD văn phòng, khách sạn siêu thị. Giá bán 280tr/m

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật