MP Trich Sài trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 300 m2 MT 10 mx3 tang.Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 310 tr/ m2

mp-trich-sai-trung-tam-q-tay-ho-so-do-300-m2-mt-10-mx3-tang-thuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-310-tr-m2

MP Trich Sài trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 300m2, MT 10m x3 tầng.Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 310 tr/ m2

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

 

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật