Quận Hoàn Kiếm, MP Hàng Lược sổ đỏ 98m2 x 5 tầng MT 5m vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, giá 52 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 -.09062.895.28

quan-hoan-kiem-mp-hang-luoc-so-do-98m2-x-5-tang-mt-5m-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-khach-san-gia-52-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Quận Hoàn Kiếm, MP Hàng Lược sổ đỏ 98m2 x 5 tầng MT 5m vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, giá 52 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 -.09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật