Tag: MP phan đình phùng TT quộn ba đình

Giá: 220 tỷ   Diện tích: 230m2m²  Quận/huyện: ba đình

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật