Mp Hàn Thuyên trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 240 m2/330 m2,MT 12m x5 tầng,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá 335 tr/ m2 Miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

mp-han-thuyen-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-240-m2-330-m2mt-12m-x5-tangthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-335-tr-m2-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-28-0906289528

Mp Hàn Thuyên trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 240 m2/330 m2,MT 12m x5 tầng,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá 335 tr/ m2
Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật