Danh mục: Q. Tây Hồ

Giá: 42 tỷ   Diện tích: 108m²  Quận/huyện: Tây Hồ
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 600m²  Quận/huyện: Tây Hồ
Giá: 37 triệu USD/ 25 năm   Diện tích: 2930m²  Quận/huyện: Tây Hồ
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 250m²  Quận/huyện: Tây Hồ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật