Danh mục: Q. Hoàn Kiếm

Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 270m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 90m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật