Danh mục: Q. Hoàn Kiếm

Giá: 265 tỷ   Diện tích: 200m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 155m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: 186 tỷ   Diện tích: 190m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: 155 tỷ   Diện tích: 195m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 165m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: Thỏa thuận   Diện tích: 270m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm
Giá: 250 tỷ   Diện tích: 550m²  Quận/huyện: Hoàn Kiếm

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật