MP Nguyễn Trường Tộ, sổ đỏ 110m2 x 10 tầng + 1 hầm, nhà xây chắc chất lượng cao. Vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh. Giá bán 64 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-nguyen-truong-to-so-do-110m2-x-10-tang-1-ham-nha-xay-chac-chat-luong-cao-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-gia-ban-64-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Nguyễn Trường Tộ, sổ đỏ 110m2 x 10 tầng + 1 hầm, nhà xây chắc chất lượng cao. Vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh. Giá bán 64 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật