Ban nhà lô NV-B1 khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính ô góc. DT 233.1m.DTXD 89.2m x 3 tầng.giá 55 tỷ.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

ban-nha-lo-nv-b1-khu-do-thi-trung-hoa-nhan-chinh-o-goc-dt-233-1m-dtxd-89-2m-x-3-tang-gia-55-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Ban nhà lô NV-B1 khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính ô góc. DT 233.1m.DTXD 89.2m x 3 tầng.giá 55 tỷ.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật