Cần chuyển nhượng đất dự án quy trình giao dịch mảnh đất Lạc Long Quân-Võ Chí Công dt 31.800 m2 .Giấy tờ đã có gồm : quy hoạch 1/500 . giấy chứng nhận đầu tư . mật độ xd : 51% . .xây chung cư 40 tầng. Giá bán 2200 tỷ .Thời gian giao dịch trong vòng 8 ngày mời vào làm viêc mua bán .Trước khi vao mua bán chứng minh tài chính 100% .

can-chuyen-nhuong-dat-du-an-quy-trinh-giao-dich-manh-dat-lac-long-quan-vo-chi-cong-dt-31-800-m2-giay-to-da-co-gom-quy-hoach-1-500-giay-chung-nhan-dau-tu-mat-do-xd-51-xay-chung-cu-40-tang

Cần chuyển nhượng đất dự án quy trình giao dịch mảnh đất Lạc Long Quân-Võ Chí Công dt 31.800 m2 .Giấy tờ đã có gồm : quy hoạch 1/500 . giấy chứng nhận đầu tư . mật độ xd : 51% . .xây chung cư 40 tầng. Giá bán 2200 tỷ .Thời gian giao dịch trong vòng 8 ngày mời vào làm viêc mua bán .Trước khi vao mua bán chứng minh tài chính 100% .

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật