Cần bán căn hộ thanh pho giao liu pham van dong sophaw sổ đỏ 152 m2 MT 10 mx2 tầng = 304 m2 TDS dụng vi tri đẹp toa nhà HH can L 8 nha hướng đông nan tháng 10-2018 nhận nhà ky HĐ thanh toán 50% gia 54 tr/ m2 = 8.2008 trieu vnd

can-ban-can-ho-thanh-pho-giao-liu-pham-van-dong-sophaw-so-do-152-m2-mt-10-mx2-tang-304-m2-tds-dung-vi-tri-dep-toa-nha-hh-can-l-8-nha-huong-dong-nan-thang-10-2018-nhan-nha-ky-hd-thanh-toan-50-gia

Cần bán căn hộ thanh pho giao lưu Phạm Văn Đồng sophaw sổ đỏ 152m2, MT 10mx2 tầng = 304 m2, TDS dụng vị trí đẹp tòa nhà HH,nhà hướng đông nam, tháng 10-2018 nhận nhà ky HĐ thanh toán 50%. giá 54 tr/m2 = 8.2008 triệu vnd.
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật