Cần bán Măt hồ tây sổ đo 430 m2 MT 20 x3 tầng vi tri đẹp thuận tiện KD vp khách sạn giá 338 tr/ m2 Hotnle Dung nguyễn 09041,895,28-09062,895.28

can-ban-mat-ho-tay-so-do-430-m2-mt-20-x3-tang-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-vp-khach-san-gia-338-tr-m2-hotnle-dung-nguyen-0904189528-09062895-28

Cần bán Măt hồ tây sổ đo 430 m2 MT 20 x3 tầng vi tri đẹp thuận tiện KD vp khách sạn giá 338 tr/ m2
Hotnle Dung nguyễn 09041,895,28-09062,895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật