cần ban MP triệu viet vương sổ đỏ 436m2 MT 15mx 10 tầng đang KD khách sạn 100 phòng vi tri đẹp TT vin com bà triệu giá bán 168 tỷ

can-ban-mp-trieu-viet-vuong-so-do-436m2-mt-15mx-10-tang-dang-kd-khach-san-100-phong-vi-tri-dep-tt-vin-com-ba-trieu-gia-ban-168-ty

MP triệu việt vương trung tâm vin com bà triệu

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật