Cần Cho thuê Mp hai bà trưng diện tích sàn 120m2 MT9x3T gần nhà hát lớnThuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá thuê 300tr/tháng

can-cho-thue-mp-hai-ba-trung-dien-tich-san-120m2-mt9x3t-gan-nha-hat-lonthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-thue-300tr-thang

Cần Cho thuê Mp hai bà trưng diện tích sàn 120m2 MT9mx3T gần nhà hát lớnThuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá thuê 300tr/tháng

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật