Cần cho thuê MP Hàng Bài sổ đỏ 235 m2 MT 6m x 3 tầng đẹp thuận tiện KD Thời trang Showroom mỹ phẩm, Ngân hàng. Giá thuê 195 tr/1 tháng ưu tiên HĐ dài hạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

can-cho-thue-mp-hang-bai-so-do-235-m2-mt-6m-x-3-tang-dep-thuan-tien-kd-thoi-trang-showroom-my-pham-ngan-hang-gia-thue-195-tr-1-thang-uu-tien-hd-dai-han-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062

Cần cho thuê MP Hàng Bài sổ đỏ 235 m2 MT 6m x 3 tầng đẹp thuận tiện KD Thời trang Showroom mỹ phẩm, Ngân hàng. Giá thuê 195 tr/1 tháng ưu tiên HĐ dài hạn. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật