Cần chuyển nhượng  dự án 4.3 ha Quận Long Biên view sông hồng dự kiến được làm hỗn hợp thấp tầng cao tầng văn phòng trường mua bán cổ phần doanh nghiệp hiện tại đang là nhà kho liên hệ chỉ cung cấp hồ sơ khi có thư quan tâm của các đơn vị có năng lực tài chính thực sự quan tâm.Giá thỏa thuận Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

can-chuyen-nhuong-du-an-4-3-ha-quan-long-bien-view-song-hong-du-kien-duoc-lam-hon-hop-thap-tang-cao-tang-van-phong-truong-mua-ban-co-phan-doanh-nghiep-hien-tai-dang-la-nha-kho-lien-he-chi-cung-c

Cần chuyển nhượng  dự án 4.3 ha Quận Long Biên view sông hồng dự kiến được làm hỗn hợp thấp tầng cao tầng văn phòng trường mua bán cổ phần doanh nghiệp hiện tại đang là nhà kho liên hệ chỉ cung cấp hồ sơ khi có thư quan tâm của các đơn vị có năng lực tài chính thực sự quan tâm.Giá thỏa thuận

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật