Cần nhượng lại dự án Khu đô thị và trường Mầm Non DT m2 đất dự án: 15.96ha trong đó _ Đất nhóm ở xây dựng mới (bao gồm trường mầm non 1ha): 10.49ha - 65.7% _ Đất công cộng đơn vị ở: 2.19ha-13.7% _ Đất giao thông : 3.28ha-20.6%

can-nhuong-lai-du-an-khu-do-thi-va-truong-mam-non-dt-m2-dat-du-an-15-96ha-trong-do-_-dat-nhom-o-xay-dung-moi-bao-gom-truong-mam-non-1ha-10-49ha-65-7-_-dat-cong-cong-don-vi-o-2-19ha-13-7-_-da

Cần nhượng lại dự án Khu đô thị và trường Mầm Non DT m2 đất dự án: 15.96ha trong đó

_ Đất nhóm ở xây dựng mới (bao gồm trường mầm non 1ha): 10.49ha - 65.7%

_ Đất công cộng đơn vị ở: 2.19ha-13.7%

_ Đất giao thông : 3.28ha-20.6%

2) Pháp lý

_ DA được duyệt theo các chỉ tiêu trên từ thời Hà Tây. Khi về HN thì được tiếp tục triển khai. Nhưng phải làm lại 1/500 , ô đất này theo quy hoạch phân khu S2 có các chỉ tiêu QH như trên

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật