Mặt ngõ 141 phố Trích Sài Hồ Tây, đường rộng 6m cách mặt Hồ Tây đi vào 10m, sổ đỏ 205m2 mặt tiền 10m x 5 tầng đang cho thuê căn hộ giá 28,5 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mat-ngo-141-pho-trich-sai-ho-tay-duong-rong-6m-cach-mat-ho-tay-di-vao-10m-so-do-205m2-mat-tien-10m-x-5-tang-dang-cho-thue-can-ho-gia-285-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Mặt ngõ 141 phố Trích Sài Hồ Tây, đường rộng 6m cách mặt Hồ Tây đi vào 10m, sổ đỏ 205m2 mặt tiền 10m x 5 tầng đang cho thuê căn hộ giá 28,5 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật