Mặt Phố Âu Cơ trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 1000 m2 MT 20 m xay dung 500 m2 x4 Tang dang KD Showroom oto. Giá Thuê thỏa thuận.Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mat-pho-au-co-trung-tam-q-tay-ho-so-do-1000-m2-mt-20-m-xay-dung-500-m2-x4-tang-dang-kd-showroom-oto-gia-thue-thoa-thuan-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mặt Phố Âu Cơ trung tâm Q. Tây Hồ sổ đỏ 1000 m2 MT 20m, xây dựng 500 m2 x4 Tầng, đang KD Showroom oto. Giá Thuê: thỏa thuận.Hotline: 09041.89528 -0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật