Mặt phố Hàng Gai trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ do 286m2 ,MT 9m x2 tầng,thuận tiện KD văn phòng, khách sạn, ngân hàng. giá 200 tỷ

mat-pho-hang-gai-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-286m2-mt-9m-x2-tangthuan-tien-kd-van-phong-khach-san-ngan-hang-gia-200-ty

Mặt phố Hàng Gai trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ do 286m2 ,MT 9m x2 tầng,thuận tiện KD văn phòng, khách sạn, ngân hàng. giá 200 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật