Mặt Phố Hàng Lược trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 100m2, MT 5m x3 tầng, nhà hướng đông nam,vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn Văn phòng.Giá 500Tr/ m2 miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-hang-luoc-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-100m2-mt-5m-x3-tang-nha-huong-dong-namvi-tri-dep-thuan-tien-kd-khach-san-van-phong-gia-500tr-m2-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041-895-2

Mặt Phố Hàng Lược trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 100m2, MT 5m x3 tầng, nhà hướng đông nam,vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn Văn phòng.Giá 500Tr/ m2
miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật