Mặt phố Trần Duy Hưng. trung tâm Q. Cầu Giấy  Vi tri đẹp sổ do 90m2/100m x 7T.mt 5m,nhà hướng đông bắc,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá 50 tỷ  Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mat-pho-tran-duy-hung-trung-tam-q-cau-giay-vi-tri-dep-so-do-90m2-100m-x-7t-mt-5mnha-huong-dong-bacthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-50-ty-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguy

Mặt phố Trần Duy Hưng. trung tâm Q. Cầu Giấy  Vi tri đẹp sổ do 90m2/100m x 7T.mt 5m,nhà hướng đông bắc,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH. Giá 50 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật