Mặt phố Trần Quốc Toản tầng 1 thuộc biệt thự so do 39,5m2/50 m2 + tầng lửng 30m2 MT 6m, nhà hướng tây nam, kinh doanh tốt, gần nhiều có quan và toà nhà cao tầng. Giá: 8,5 tỷ Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mat-pho-tran-quoc-toan-tang-1-thuoc-biet-thu-so-do-395m2-50-m2-tang-lung-30m2-mt-6m-nha-huong-tay-nam-kinh-doanh-tot-gan-nhieu-co-quan-va-toa-nha-cao-tang-gia-85-ty-mien-phi-tu-van-mg

Mặt phố Trần Quốc Toản tầng 1 thuộc biệt thự so do 39,5m2/50 m2 + tầng lửng 30m2 MT 6m, nhà hướng tây nam, kinh doanh tốt, gần nhiều có quan và toà nhà cao tầng. Giá: 8,5 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật