Mặt phố Trần Xuân Soạn trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 200m2, MT 9 m đã ép cọc có GPXD 8 T+hầm,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 500 Tr/ m2 Miễn phí tư vấn MG Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

mat-pho-tran-xuan-soan-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-200m2-mt-9-m-da-ep-coc-co-gpxd-8-thamthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-500-tr-m2-mien-phi-tu-van-mg-dung-nguyen-hotline-09041

Mặt phố Trần Xuân Soạn trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 200m2, MT 9m đã ép cọc có GPXD 8 T+hầm,Thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 500 Tr/ m2
Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật