MP Bà Triệu sổ đỏ 165 m2 MT 7 m x 5 tầng vị trí đẹp thuận tiện KD VP khách sạn giá bán 99 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-ba-trieu-so-do-165-m2-mt-7-m-x-5-tang-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-vp-khach-san-gia-ban-99-ty-hotline-09041-895-28-09062-895-28

MP Bà Triệu sổ đỏ 165 m2 MT 7 m x 5 tầng vị trí đẹp thuận tiện KD VP khách sạn giá bán 99 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật