Mp Bà Triệu trung tâm Q.Hai Bà Trưng sổ do 163 m2 MT 5,7 mx3 Tầng, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 450 Tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-ba-trieu-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-163-m2-mt-57-mx3-tang-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-450-tr-m2-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Bà Triệu trung tâm Q.Hai Bà Trưng sổ do 163 m2 MT 5,7 mx3 Tầng, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 450 Tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật