Mp Cầu Gỗ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 220 m2 MT10 mx8 T + hầm xay mới Kinh doanh k san 4* có 42 phòng hai nhà hàng đang cho thuê 800 Tr/ tháng, nhà hướng đông Bắc. Giá bán 285 ty

mp-cau-go-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-220-m2-mt10-mx8-t-ham-xay-moi-kinh-doanh-k-san-4-co-42-phong-hai-nha-hang-dang-cho-thue-800-tr-thang-nha-huong-dong-bac-gia-ban-285-ty

Mp Cầu Gỗ trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 220 m2 MT10 mx8 T + hầm xây mới Kinh doanh k sạn 4* có 42 phòng, 2 nhà hàng đang cho thuê 800 Tr/ tháng, nhà hướng đông Bắc. Giá bán 285 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật