Mp Cửa Nam trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 190 m2 MT 8,5 m xây mới x10 Tầng + 2 hầm, đang cho thuê 350 tr/ tháng. Giá bán 88 tỷ vnđ

mp-cua-nam-trung-tam-quan-hoan-kiem-so-do-190-m2-mt-85-m-xay-moi-x10-tang-2-ham-dang-cho-thue-350-tr-thang-gia-ban-88-ty-vnd

Mp Cửa Nam trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 190 m2 MT 8,5 m xây mới x10 Tầng + 2 hầm, đang cho thuê 350 tr/ tháng. Giá bán 88 tỷ vnđ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật