MP Hàng Bài trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 128m2, MT 6,6m x9T,nhà xây mới Thuận Tiện KD Văn phòng,khách sạn, nhà hướng Đông nam. Giá 820 tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-hang-bai-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-128m2-mt-66m-x9tnha-xay-moi-thuan-tien-kd-van-phongkhach-san-nha-huong-dong-nam-gia-820-tr-m2-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

MP Hàng Bài trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 128m2, MT 6,6m x9T,nhà xây mới Thuận Tiện KD Văn phòng,khách sạn, nhà hướng Đông nam. Giá 820 tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật