Mp Hàng Chuối sổ đỏ 61 m2 MT 6,mx5 tầng tầng 2 trở lên 72 m 2 đang cho thuê 45tr/ tháng,nhà hướng tây nam. Giá 24 tỷ

mp-hang-chuoi-so-do-61-m2-mt-6mx5-tang-tang-2-tro-len-72-m-2-dang-cho-thue-45tr-thangnha-huong-tay-nam-gia-24-ty

Mp Hàng Chuối sổ đỏ 61 m2 MT 6 mx5 tầng tầng 2 trở lên 72 m 2 đang cho thuê 45tr/ tháng,nhà hướng tây nam. Giá 24 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật