MP Hàng Mành trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 12m2, MT 5m x5 tầng, 2 trở lên 16m2, thuận tiện KD hoặc ở. Giá 14 .2 ty

mp-hang-manh-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-12m2-mt-5m-x5-tang-2-tro-len-16m2-thuan-tien-kd-hoac-o-gia-14-2-ty

MP Hàng Mành trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 12m2, MT 5m x5 tầng, 2 trở lên 16m2, thuận tiện KD hoặc ở. Giá 14 .2 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật