Mp Hàng Muối sổ đỏ 75 m2 MT 10 mx5 tầng, đang cho Thuê 50 tr/ tháng. Giá bán 420 tr/ m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-hang-muoi-so-do-75-m2-mt-10-mx5-tang-dang-cho-thue-50-tr-thang-gia-ban-420-tr-m2-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Hàng Muối sổ đỏ 75 m2 MT 10 mx5 tầng, đang cho Thuê 50 tr/ tháng. Giá bán 420 tr/ m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật