Mp Hàng Trống trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 455m2, MT 15mx 3 tầng, nhà hướng đông,vị trí đẹp thuận Tiện KD khách sạn Văn phòng. Giá 270 tỷ.Hotline: Ms Dung: 0904189528/0906.2895.28

mp-hang-trong-trung-tam-quan-hoan-kiem-so-do-455m2-mt-15mx-3-tang-nha-huong-dongvi-tri-dep-thuan-tien-kd-khach-san-van-phong-gia-270-ty-hotline-ms-dung-0904189528-0906-2895-28

Mp Hàng Trống trung tâm Quận Hoàn Kiếm vị trí đẹp thuận Tiện KD khách sạn Văn phòng.
sổ đỏ 455m2,
MT 15mx 3 tầng
Hướng đông
Giá 270 tỷ
Hotline: Ms Dung: 0904189528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật